Γενικά

ΕΠΩΝΥΜΟ : ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΟΝΟΜΑ : ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ MD, PhD (Ath), Chair

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Εκπονήθηκε σε συνεργασία του Χειρουργικού και του Moρφολειτουργικού Τομέα της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών (1992)


ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ : ΑΓΓΛΙΚΑ (UCLS ,  F.C.E. )

ΙΑΤΡΕΙΟ : ΞΕΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 27-29, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 106 76

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : Μετά από εξαετείς σπουδές (1978-1984), απεφοίτησα από την ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με το Γενικό Βαθμό Πτυχίου «8.4» το 1984, ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Αθηνών, κατά τα Πανεπιστημιακά Έτη (1979 έως 1984).

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ : Νομαρχία Αθηνών (αρ.πρωτ. 25041/1984)

 

Πρόεδρος Δ.Σ. Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας 2019-2020

Πρόεδρος Δ.Σ. Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας 2017-2018

Αναζήτηση